Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου διενεργεί την πρώτη πιλοτική δημοπρασία ανανεώσιμου υδρογόνου στην ΕΕ στις 23 Νοεμβρίου

You are currently viewing Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου διενεργεί την πρώτη πιλοτική δημοπρασία ανανεώσιμου υδρογόνου στην ΕΕ στις 23 Νοεμβρίου

800 εκ. ευρώ θα διατεθούν από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ για την υποστήριξη των πρώτων πιλοτικών δημοπρασιών ανανεώσιμου υδρογόνου

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου, διενεργεί την πρώτη πιλοτική δημοπρασία ανανεώσιμου υδρογόνου στην ΕΕ στις 23 Νοεμβρίου, με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Υδρογόνου. Η ΕΕ θα διαθέσει από το Ταμείο Καινοτομίας 800 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των πρώτων πιλοτικών δημοπρασιών, ενώ έχει ήδη δημοσιεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πιλοτικής δημοπρασίας (Innovation Fund Auction). Η δημιουργούμενη πλατφόρμα δημοπρασιών για τη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου θα χρησιμοποεί πόρους,Στα ύψη οι απαιτούμενες επενδύσεις… τόσο του Ταμείου Καινοτομίας όσο και των κρατών μελών, τηρώντας τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και δίνοντας τη δυνατότητα στα πρώτα έργα υδρογόνου να ξεκινήσουν ανταγωνιστικά.

Στόχος των πιλοτικών δημοπρασιών είναι η εκκαθάριση των χαμηλότερων προσφορών ανά κιλό παραγόμενου ανανεώσιμου υδρογόνου (μέγιστη προσφορά στα €4.5/kg Η2), μέχρις ότου εξαντληθεί ο προϋπολογισμός τους, ο οποίος ανέρχεται στα 800 εκατ. ευρώ. Ο υπολογισμός του ποσού της επιχορήγησης βασίζεται στην συνολικά παραγόμενη ποσότητα ανανεώσιμου υδρογόνου μέσα στα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας της επένδυσης, καθώς και στην τιμή της προσφοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 266,7 εκατ.ευρώ ανά έργο.

Μέσα σε πέντε χρόνια, η νέα μονάδα ηλεκτρόλυσης

Οι επιτυχόντες στη δημοπρασία θα αναλάβουν να κατασκευάσουν, μέσα σε πέντε χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, νέα μονάδα ηλεκτρόλυσης ελάχιστης εγκατεστημένης δυναμικότητας 5 MWe, η οποία θα βρίσκεται σε μία και μόνο τοποθεσία, να προσκομίσουν εγγυητική από τράπεζα και business plan αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ώστε το υδρογόνο να είναι πράγματι «πράσινο», την απορρόφησή του υδρογόνου και την προμήθεια του ηλεκτρολύτη.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου είναι να παράσχει χρηματοδοτήσεις και υποστήριξη στην παραγωγή βιώσιμου υδρογόνου, ώστε να μπορούν να παράγονται 10 εκατ. τόνοι ανανεώσιμου υδρογόνου στην ΕΕ έως το 2024. Με αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασμό με τις εισαγωγές άλλων 10 εκατ. τόνων υδρογόνου, θα επιτευχθούν οι στόχοι του REPowerEU για την κλιματική αλλαγή και μερική απεξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία.

Σημειώνεται, ότι προκειμένου να επιτευχθεί η εγχώρια παραγωγή 10 εκατ. τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου, που προβλέπεται στο σχέδιο REPowerEU, οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες υπολογίζονται σε 335 με 471 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό υπολογίζονται και 200 έως 300 δισ. ευρώ που απαιτούνται για πρόσθετη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Στα ύψη οι απαιτούμενες επενδύσεις…

Ειδικότερα, οι επενδύσεις για βασικές κατηγορίες υποδομών υδρογόνου έως το 2030 υπολογίζονται σε 50 με 75 δις.ευρώ για συσκευές ηλεκτρόλυσης, σε 28 με 38 δις. ευρώ για αγωγούς μεταφοράς μέσα στην ΕΕ και σε 6 με 11 δις. ευρώ για υποδομές αποθήκευσης. Η αναβάθμιση των δυνατοτήτων κατασκευής ηλεκτρολύτη θα απαιτήσει επιπλέον επενδύσεις που εκτιμώνται σε μέγιστο ποσό 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για να καταστεί εξάλλου δυνατή η εισαγωγή 10 εκατ. τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου, υπό μορφή παραγώγων, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον επενδύσεις 500 δις. ευρώ στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Προκειμένου να μειώσει το πολύ μεγάλο κόστος μεταξύ ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου και ορυκτών καυσίμων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου αναπτύσσει δύο μηχανισμούς χρηματοδότησης, από τους οποίους ο πρώτος αφορά στην δημιουργία ευρωπαϊκής αγοράς υδρογόνου και ο δεύτερος στις διεθνείς εισαγωγές προς την ΕΕ. Ένας τρίτος μηχανισμός, στο πλαίσιο της τράπεζας, αφορά στην αξιολόγηση της ζήτησης, των αναγκών σε υποδομές, των ροών υδρογόνου και του κόστους. Ο τέταρτος μηχανισμός συντονίζει τη δημόσια και την ιδιωτική χρηματοδότηση που απαιτείται στην Ευρώπη και διεθνώς.

Με Ursula von der Leyen η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου

Αρμόδια στελέχη της ΕΕ επισημαίνουν ότι αν και η συντριπτική πλειοψηφία των κεφαλαίων θα προέλθει από ιδιωτική χρηματοδότηση, η δημόσια χρηματοδότηση μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και της κρατικής ενίσχυσης θα είναι σημαντική για την μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων, ιδιαίτερα κατά το πρώτο διάστημα.

Σημειώνεται τέλος, ότι η πρώτη πιλοτική δημοπρασία ανανεώσιμου υδρογόνου στην ΕΕ θα συμπέσει με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου, που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου στο Brussels Expo Center στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι η Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ο Maroš Šefčovič, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για τις Διοργανικές Σχέσεις.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου πουν διοργανώνεται από την Hydrogen Europe και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Clean Hydrogen Partnership, αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 100 εκθέτες, 25 στρογγυλά τραπέζια και πάνω από 200 ομιλητές του κλάδου.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου, μιλώντας σε Ευρωπαϊκά ΜΜΕ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνο «Ο ρόλος των κρατών μελών είναι κρίσιμος για την επιτυχία της επανάστασης του υδρογόνου που αποτελεί πύλη για το μέλλον».