Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών: Η ανάγκη επείγουσας στήριξης από την ΕΕ και οι κινέζικες εισαγωγές που απειλούν την εγχώρια παραγωγή

You are currently viewing Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών: Η ανάγκη επείγουσας στήριξης από την ΕΕ και οι κινέζικες εισαγωγές που απειλούν την εγχώρια παραγωγή

Η «πλημμύρα» των κινεζικών εισαγωγών απειλεί την εγχώρια παραγωγή με τους παράγοντες του κλάδου να ζητούν την επείγουσα στήριξη του κλάδου

Νέο πακέτο μέτρο στήριξης προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών με την κωδική ονομασία «Solar Pledge» (Ηλιακή Δέσμευση), έχοντας ως στόχο αφενός την ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκης ισχύος (από 41 GW το 2022 και 56 GW το 2023), αφετέρου -που είναι και το πιο σημαντικό- την στήριξη των Ευρωπαίων παραγωγών στην αλυσίδα αξίας των φωτοβολταϊκών έναντι του….τσουνάμι των φθηνών κινεζικών εισαγωγών.

Τη ανάγκη για περαιτέρω στήριξη του κλάδου ανέδειξε άλλωστε και ο Πρόεδρος της Solar Power Europe (και επικεφαλής της Enel Green Power Hellas) Αριστοτέλης Χαντάβας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Solar Power Summit μίλησε για την ανάγκη επείγουσας στήριξης του κλάδου, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια όπως τον αυξανόμενο πληθωρισμό, την ολοένα και συχνότερη εμφάνιση αρνητικών τιμών στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρισμού, ζητήματα χωρητικότητας των δικτύων και περιορισμένη δυναμικότητα ευέλικτων πόρων. «Την ίδια στιγμή, στην άλλη άκρη της αλυσίδας αξίας, οι κατασκευαστές μας αντιμετωπίζουν συνθήκες κρίσης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαντάβας.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες αποτυπώνουν το πρόβλημα: Η μερίδα του λέοντος της ζήτησης φωτοβολταϊκών της ΕΕ καλύπτεται από εισαγωγές, με άνω του 80% των εισαγωγών αυτών να προέρχονται από την Κίνα. Μια εξαιρετικά υψηλή εξάρτηση που δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ και την οικονομική βιωσιμότητα της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών. Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές βρίσκονται αντιμέτωποι με το «τοξικό κοκτέιλ» της πτώσης των τιμών των εισαγόμενων φωτοβολταϊκών και επίπεδο εισαγωγών πολύ υψηλότερο σε σχέση με τις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την περαιτέρω συμπίεση των τιμών.

Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να αμβλυνθεί με την επιτάχυνση του ρυθμού εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών, που είναι ζητούμενο και για τον ευρωπαϊκό κλάδο. Σύμφωνα με την Solar Europe, παρότι η «φωτοβολταϊκή φιλοδοξία» των χωρών-μελών της ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά στα αναθεωρημένα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα, ακόμα και με τον «πήχη» να έχει ανεβεί στα 572 GW (συνολική εγκατεστημένη ισχύς έως το τέλος τη δεκαετίας) παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο των 750 GW που απαιτούνται για την επίτευξη των κλιματικών στόχων του 2030.

Ο φωτοβολταϊκός κλάδος της ΕΕ ζητά ταχύτερη και περισσότερο προβλέψιμη αδειοδότηση, εξασφάλιση επαρκούς χωρητικότητας στα δίκτυα ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση νέων εγκαταστάσεων και περισσότερους και πιο καταρτισμένους εργαζομένους. Στο πλαίσιο αυτό και ο κ Χαντάβας τόνισε ότι μέχρι το 2025, η Ευρώπη θα απασχολεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο εργαζόμενους στην ηλιακή ενέργεια.

Ζητούμενο είναι επίσης να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο η χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών projects μέσα από σχήματα κρατικών ενισχύσεων αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Horizon Europe, με την Solar Europe να παραπέμπει σε θετικά παραδείγματα από την Ιταλία και την Ολλανδία. Προτείνεται επίσης η περαιτέρω αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων για τη μόχλευση της ιδιωτικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του InvestEU.

Τέλος, πολύ ψηλά στην ατζέντα του κλάδου είναι και η δημιουργία ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για τους ευρωπαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών, ενώ στο τραπέζι έπεσε και η δημιουργία ενός ειδικού Έργου Κοινού (Ευρωπαϊκού) Ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των inverters που κατασκευάζονται στην ΕΕ, καθώς αυτοί είναι ο «εγκέφαλος» των ηλιακών συστημάτων και στηρίζουν την έξυπνη ψηφιοποίηση των δικτύων.

Πηγή: energymag.gr