Συνεργασία ΕΥΔΑΠ – ΔΕΔΔΗΕ για την ακριβή τιμολόγηση νερού με αξιοποίηση των έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ

You are currently viewing Συνεργασία ΕΥΔΑΠ – ΔΕΔΔΗΕ για την ακριβή τιμολόγηση νερού με αξιοποίηση των έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης.

Οι έξυπνοι μετρητές νερού της ΕΥΔΑΠ θα συλλέγουν πιλοτικά τις μετρήσεις των έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ στους Δήμους Πεντέλης και Παλαιού Φαλήρου

Μία καινοτόμα συνεργασία στον τομέα κοινής χρήσης κρατικών υποδομών, ξεκινούν η ΕΥΔΑΠ και ο ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος της είναι η ακριβής τιμολόγηση νερού και η ανίχνευση των διαρροών, με αξιοποίηση των έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ, ξεκινώντας πιλοτικά από τους Δήμους Πεντέλης και Παλαιού Φαλήρου.

Ειδικότερα: Οι δύο Διαχειριστές συμφώνησαν στην πιλοτική εφαρμογή χρήσης της πλατφόρμας έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ, για τη συλλογή δεδομένων από έξυπνους μετρητές νερού της ΕΥΔΑΠ σε επιλεγμένες περιοχές σε Πεντέλη και Παλαιό Φάληρο. Στόχος του συγκεκριμένου πιλοτικού είναι η απομακρυσμένη συλλογή μετρητικών δεδομένων από τους έξυπνους μετρητές νερού που γειτνιάζουν με τα smart meters του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι μετρήσεις θα αξιοποιηθούν από την ΕΥΔΑΠ για την ακριβή τιμολόγηση, την ανίχνευση διαρροών και το σχεδιασμό πολιτικών εξοικονόμησης νερού, με συμμετοχή του ίδιου του καταναλωτή. Με αυτό τον τρόπο, τα smart meters του ΔΕΔΔΗΕ μετατρέπονται σε μια ενιαία πλατφόρμα έξυπνης μετρητικής υποδομής που εξυπηρετεί και τα δύο δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας και νερού). Η πληροφορία που συλλέγεται και αποστέλλεται μέσω των smart meters του ΔΕΔΔΗΕ είναι πλήρως κρυπτογραφημένη βάσει διεθνών προτύπων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος

Η παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος έγινε στον Δήμο Πεντέλης, με τη Δήμαρχο κα. Δήμητρα Κεχαγιά να επισημαίνει ότι μέρος των κοινών έξυπνων μετρητών θα τοποθετηθούν σε δημοτικές εγκαταστάσεις που έχουν μεγάλες ενεργειακές ανάγκες και ανάγκες για κατανάλωση νερού, βοηθώντας τους πολίτες να διαχειριστούν καλύτερα τις ανάγκες τους σε ηλεκτρικό και νερό.

Στιγμιότυπο από την ανακοίνωση συνεργασίας ΕΥΔΑΠ –ΔΕΔΔΗΕ στις υποδομές έξυπνων μετρητών στον Δήμο Παντέλης: Διακρίνονται: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Α. Μάνος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χ. Σαχίνης , ο Γεν. Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Α. Αϊβαλιώτης, ο Γεν. Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μ. Γραφάκος, ο Αντιπρόεδρος Α΄ της ΡΑΑΕΥ Δρ. Δ. Ψυχογυιός, ο  Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ κ. Γ. Στεργίου, η Δήμαρχος Πεντέλης κ. Δ. Κεχαγιά, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ κ. Δ. Παζαϊτης και ο Γεν. Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ κ. Κ. Χολέβας.

Με υποστήριξη από την ΡΑΑΕΥ

Από τη δική του πλευρά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης, τόνισε ότι οι υποδομές της χώρας πρέπει, μέσω συνεργειών, να προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πολίτες, εξορθολογίζοντας τα κόστη και βελτιστοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Αναστάσιος Μάνος, αναφέρθηκε στην προοπτική ευρείας χρήσης των smart meters του ΔΕΔΔΗΕ από όλες τις υποδομές εξυπηρέτησης σκοπών κοινής ωφελείας μειώνοντας έτσι το κόστος για τον Έλληνα καταναλωτή.

O Δρ. Δημήτριος Ψυχογυιός, Αντιπρόεδρος Α΄ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και προεδρεύων του Κλάδου των Υδάτων, ανέφερε ότι η ΡΑΑΕΥ υποστήριξη ιδιαίτερα και θα συνεχίσει να ενθαρρύνει παρόμοιες πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτομίας και τη συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών που εποπτεύει η Αρχή. Σημειώνεται ότι πέρα από την ΡΑΑΕΥ, το σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα ενθαρρύνεται και από το ΥΠΕΝ που «βλέπει» στην κοινή χρήση μιας ενιαίας υποδομής από περισσότερους από έναν οργανισμούς κοινής ωφελείας σημαντική μείωση του κόστους υποδομών που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για την ενέργεια και το περιβάλλον.