Την επανένωση του ΕΛΑΠΕ δρομολογεί το ΥΠΕΝ

You are currently viewing Την επανένωση του ΕΛΑΠΕ δρομολογεί το ΥΠΕΝ

Σχέδιο για την επανένωση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ — ΕΛΑΠΕ, αναμένεται να προωθήσει σύντομα το ΥΠΕΝ προκειμένου τόσο τα νέα όσο και τα παλιά έργα να ενταχθούν και πάλι κάτω από έναν ενιαίο λογαριασμό.

Να θυμίσουμε ότι ο ΕΛΑΠΕ έχει διασπαστεί σε δύο σκέλη, το ένα με τον ΕΛΑΠΕ Επικράτειας το οποίοι περιλαμβάνει τα έργα που είχαν ενεργοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 («παλιά» έργα) και ένα σκέλος με τα νέα έργα, τα οποία είχαν ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 κι έπειτα. Η κατάτμηση του ΕΛΑΠΕ είχε γίνει στο πλαίσιο του σχεδίου για τη χρηματοδότηση μέσω του RRF, με 202 εκατ. ευρώ.

Για το σχέδιο επανενοποίησης έγινε αναφορά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σε συνάντηση που είχε προ ημερών με μέλη του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), οποίος σε παλαιότερη επιστολή του προς το ΥΠΕΝ είχε αναφερθεί στην ανάγκη άμεσης ενοποίησης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του υπό αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Η ένωση και πάλι των δύο ειδικών λογαριασμών σε έναν εκτιμάται ότι θα βελτιώσει το ισοζύγιο του ενιαίου ΕΛΑΠΕ καθώς στο μηνιαίο δελτίο Σεπτεμβρίου του ΔΑΠΕΕΠ, καταγραφόταν σωρευτικό έλλειμμα 109,79 εκατ. ευρώ στον ΕΛΑΠΕ παλαιών έργων. Αντίθετα ο υπολογαριασμός των νέων έργων παρουσίαζε πλεόνασμα στα 72,86 εκατ. ευρώ.

Εάν ήταν ενοποιημένη τότε το έλλειμμα θα οδηγούσε σε πολύ μικρότερο έλλειμμα της τάξης των περίπου 37 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση τόσο τα νέα έργα όσο και τα παλαιά, αποζημιώνονται δίχως καθυστερήσεις από τα κονδύλια του ΔΑΠΕΕΠ.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης τα πλεονάσματα του ΕΛΑΠΕ κατευθύνθηκαν σε μεγάλο ποσοστό για τη χρηματοδότηση των οριζόντιων επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών, μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ).

Αναδημοσίευση από το energia.gr