Πώς ωφελούνται από την εξαγορά της VOLTERRA ΑΕ, ο πωλητής ΑΒΑΞ ΑΕ και ο αγοραστής MYTILINEOS Energy & Metals

You are currently viewing Πώς ωφελούνται από την εξαγορά της VOLTERRA ΑΕ, ο πωλητής ΑΒΑΞ ΑΕ και ο αγοραστής MYTILINEOS Energy & Metals
Ο Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ.

Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς, μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των 24 εκατ. € κατά το μέγιστο

Η σημερινή εξαγορά του συνόλου των μετοχών της VOLTERRA ΑΕ έχει σημαντικά οφέλη και για τις δυο πλευρές: Για τον μεν πωλητή, ΑΒΑΞ Α.Ε, είναι μια ακόμα τόνωση της ρευστότητας του ομίλου και το τελευταίο βήμα του σχεδιασμού της στην επικέντρωση σε κατασκευές, ΣΔΙΤ και real estate.

Για τον αγοραστή, MYTILINEOS Energy & Metals, η εξαγορά διευρύνει την πελατεία της στη λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι πελάτες της VOLTERRA αντιπροσωπεύουν το 2,2% της αγοράς. Η ενσωμάτωση της, μετά την πρόσφατη εξαγορά και της Watt+Volt στο Sub–Segment του Ομίλου “M Energy Customers Solutions”, αυξάνει το μερίδιο της αγοράς της MYTILINEOS σε ποσοστό 13%.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Ομίλου, με την προσθήκη μεγάλων πελατών Υψηλής Τάσης, νέων εξαγορών και νέων πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσης, το ποσοστό αυτό, αναμένεται εντός του 2024 να φτάσει το 20% – 25%, στο πλαίσιο του διευρυνόμενου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών με επίκεντρο την προμήθεια Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, αλλά και έξυπνων προϊόντων και λύσεων πλησίον του ενεργειακού φάσματος σε ανταγωνιστικές τιμές.

Το αρχικό τίμημα

Σύμφωνα εξάλλου με σχετική σημερινή ανακοίνωση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, η ΑΒΑΞ θα εισπράξει κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ποσό 6 εκατ. € ως αρχικό τίμημα και ποσό 7 εκατ. € ως προκαταβολή προσθέτου τιμήματος. Εφόσον συγκεκριμένες προϋποθέσεις της συναλλαγής εξελιχθούν ομαλά και επιτευχθούν συγκεκριμένοι μέσο και μακροπρόθεσμοι στόχοι, το συνολικό τίμημα μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των 24 εκατ. € κατά το μέγιστο.

H Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις λοιπές αρχές.

Σε δική της ανακοίνωση, η ΑΒΑΞ, εστιάζει στις σημαντικές υπεραξίες από την πώληση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στην ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (το 2022), αλλά και από την σημερινή ολοκλήρωση της πώλησης της VOLTERRA και στον στρατηγικό της σχεδιασμό της να εστιάσει εφεξής στις κατασκευές – ΣΔΙΤ και real estate που επιδεικνύουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης. Όπως χαρακτηριστικά έχει τονίσει και παλιότερα ο πρόεδρος του Ομίλου Χρήστος Ιωάννου: «Κάναμε μια σημαντική επένδυση στην ενέργεια και κάναμε αποεπένδυση με κερδοφόρο τρόπο. Η βασική μας δουλειά είναι οι κατασκευές και οι παραχωρήσεις».

Η συναλλαγή δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΑΞ, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από την επιτροπή ανταγωνισμού και οριστικοποιηθεί η πώληση.