Ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη ανάπτυξη “επί τάπητος” στο τριήμερο συνέδριο του ΥΠΕΝ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

You are currently viewing Ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη ανάπτυξη “επί τάπητος” στο τριήμερο συνέδριο του ΥΠΕΝ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Θα συζητηθούν θέματα αιχμής και ενεργειακά αιτήματα της εποχής απο μεγάλο αριθμό διακεκριμένων ομιλητών

Η ενεργειακή ασφάλεια και η πράσινη ανάπτυξη θα τεθούν “επί τάπητος” στο συνέδριο που διοργανώνει το ΥΠΕΝ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, απο τις 27-29 Νοεμβρίου. Θέματα αιχμής και ενεργειακά αιτήματα της εποχής θα σχολιαστούν απο την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιστήμονες διεθνούς κύρους, εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, ειδικούς στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης ανάπτυξης, καθώς επίσης ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της Πολιτείας, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων και επιχειρηματίες.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, με σεβασμό στους φυσικούς πόρους, την πλούσια βιοποικιλότητα και τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Ενεργειακή μετάβαση, με δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την παράλληλη προστασία των καταναλωτών.
  • Οργάνωση ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με ορθολογική κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, ακολουθώντας τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας.
  • Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρησης δεδομένων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της δημόσιας πρόσβασης στην πληροφορία που αφορά στο περιβάλλον.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, δηλαδή με φυσική παρουσία συνέδρων, αλλά και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση σε YouTube και Facebook. Για τη δια ζώσης συμμετοχή είναι υποχρεωτική η σχετική δήλωση. Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα εγγραφής, στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

H εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για επιπλέον υλικό επικοινωνίας και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Μαρία Δημητροπούλου (email: md@sympraxis.eu, τηλέφωνα: 210 2113333 και 6948 884018).