Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων: Άμεση προτεραιότητα του ΥΠΕΝ με ευλογία Μητσοτάκη – Οι εκκρεμότητες που δεν έχουν λυθεί

You are currently viewing Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων: Άμεση προτεραιότητα του ΥΠΕΝ με ευλογία Μητσοτάκη – Οι εκκρεμότητες που δεν έχουν λυθεί

Η χρηματοδότηση των ΠΕΣΔΑ 2016 – 2020, τα ερωτήματα για τις ΜΕΑ / ΜΑΑ και το μοντέλο των μονάδων θερμικής επεξεργασίας μένει να απαντηθούν

Στις άμεσες προτεραιότητες του ΥΠΕΝ και μάλιστα με την επίσημη …. ευλογία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επανέρχεται η ενεργειακή αξιοποίηση απορριμματογενών καυσίμων, αλλά και σύμμεικτων σκουπιδιών, η οποία είχε εισαχθεί πέρυσι τέτοια περίοδο στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. «Ξεπεράσαμε στερεότυπα του παρελθόντος όχι τόσο σχετικά με την ανακύκλωση αλλά όσο με τη δευτερογενή θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης τα εγκαίνια της μονάδας απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην Παλαιοχούνη Πελοποννήσου.

Πλην όμως, οι εκκρεμότητες που έχουν συσωρευτεί, χωρίς να έχουν ακόμα απαντηθεί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό για την ενεργειακή αξιοποίηση του ΥΠΕΝ, είναι πολλές και σημαντικές. Οι εκλογές, αλλά και οι ουσιαστικές δυσκολίες που συνδέονται με το εγχείρημα, επιβράδυναν αφενός την οριστική λήψη αποφάσεων αναφορικά με το τελικό μοντέλο και τις διαδικασίες ανάπτυξης μονάδων θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων. Ποιο θα είναι αυτό τελικά; Σίγουρα θα εμπλέκει ιδιωτική συμμετοχή επενδυτών, αλλά δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί πώς θα οργανωθεί αυτή.

Το βασικό όμως, είναι ότι η εκπόνηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων βρίσκεται ακόμα στον αέρα από χρηματοδοτική άποψη, ενώ σε υστέρηση βρίσκεται και η προγραμματιζόμενη από πέρυσι δημοπράτηση νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων με προδιαγραφές παραγωγής δευτερογενών καυσίμων.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Ενεργειακή Αξιοποίηση.

Δίκτυο ΦοΔΣΑ: Στον «αέρα» η χρηματοδότηση των ΜΕΑ/ΜΑΑ

Πρόκειται για ένα θέμα που χρήζει ειδικής αντιμετώπισης, γιατί δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις στον σχεδιασμό του ΥΠΕΝ αλλά και των ΦοΔΣΑ, κάτι που επισημάνθηκε και στην πολύ πρόσφατη 15η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Καλαμάτα. Ειδικότερα, το Δίκτυο ΦοΔΣΑ, διαπίστωσε ότι ενώ η η Ελλάδα έχει κάνει αξιόλογα βήματα, ως προς τις υποδομές ΜΕΑ / ΜΕΒΑ, εν τούτοις ο σχεδιασμός των ΠΕΣΔΑ 2016 – 2020, όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο σε χρηματοδοτικό και διαχειριστικό επίπεδο.
Σύμφωνα με το Δίκτυο ΦοΔΣΑ τον τελευταίο χρόνο διευρύνθηκαν οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα του Δικτύου αναφορικά με:

  • Τη δυνατότητα κάλυψης της χρηματοδότησης των ΜΕΑ/ΜΑΑ (κατασκευή ή/και προσαρμογή) και το ενδεχόμενο αριθμητικού ανασχεδιασμού και μείωσής τους.
  • Την ανάγκη παροχής σαφών και πλήρων δεδομένων, ως προς το σχεδιασμό ενεργειακής αξιοποίησης του υπολείμματος των ΜΑΑ, προκειμένου οι ΦοΔΣΑ να επιλέξουν τον βέλτιστο σχεδιασμό των Μονάδων τους, στη βάση και της σχέσης κόστους – οφέλους.
  • Την τροποποίηση του ΕΣΔΑ και τη δυνατότητα, μεταβατικά, κατασκευής ιδιωτικών Μονάδων επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης απευθείας των σύμμεικτων, η οποία δημιουργεί σοβαρές ασάφειες στο πλαίσιο εκπόνησης ενός αξιόπιστου σχεδιασμού των ΦοΔΣΑ.
  • Την απαρέγκλιτη διατήρησητου στόχου ταφής 10% το 2030, αντί του 2035, σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ και της δυνατότητας για ακόμα μεταγενέστερα, και μάλιστα δεδομένης της αδυναμίας επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων και της πρότασης αναθεώρησής τους.

Για τους λόγους αυτούς, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Δικτύου των ΦοΔΣΑ, υποδηλώνεται πιθανότατα η προτεραιοποίηση της ενεργειακής αξιοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων έρχεται εκ νέου στην άμεση προτεραιότητα του ΥΠΕΝ για να παραμείνει, καθώς εκ των πραγμάτων αποτελεί μέρος των απαντήσεων που θα πρέπει να δοθούν σε σειρά θεμάτων, ορισμένα από τα οποία προαναφέρθηκαν, αλλά και στο σημαντικότερο από όλα που είναι η εξασφάλιση των αναγκών χρηματοδότησης μεταξύ των προγραμματισμένων ΜΕΑ / ΜΑΑ της χώρας και του αναγκαίου εξοπλισμού / υποδομών ΔσΠ και των διαθέσιμων πόρων του ΠΕΚΑ 2021 – 2027.