Πώς θα πετύχουν ενεργειακή αξιοποίηση  αποβλήτων – βιομεθάνιο: Οι ομιλητές του 2ου Φόρουμ Α Energy “Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων, Βιομάζα, Βιομεθάνιο” 

You are currently viewing Πώς θα πετύχουν ενεργειακή αξιοποίηση  αποβλήτων – βιομεθάνιο: Οι ομιλητές του 2ου Φόρουμ Α Energy “Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων, Βιομάζα, Βιομεθάνιο” 

Οι ομιλητές θα εξηγήσουν με ποιο τρόπο θα υλοποιηθούν οι νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, αλλά και οι μονάδες βιομεθανίου

Πώς θα πετύχουν ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων και βιομεθάνιο θα εξηγήσουν οι ομιλητές του 2ου Φόρουμ Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων, Βιομάζα, Βιομεθάνιο της Α Energy, που υλοποιείται στις 11 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Μαρούσι Πλάζα (Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, Μαρούσι), με τη συνεργασία του ΥΠΕΝ, τον επιστημονικό συντονισμό της ΕΕΔΣΑ και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς.

Στην ιδιαίτερα επίκαιρη εκδήλωση, οι διακεκριμένοι ομιλητές θα εξηγήσουν με ποιο τρόπο και που θα υλοποιηθούν οι νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων. Σε ότι αφορά τις μονάδες βιομεθανίου, θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στο σχετικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που μόλις ολοκληρώθηκε και έρχεται τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση.

Τα παραπάνω αποτελούν αιτήματα της εποχής και μεταφράζονται σε σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντέξουν στον χρόνο και να είναι βιώσιμες για τους επενδυτές. Ταυτόχρονα, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες επιλογές και κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ, που τάσσεται πλέον ξεκάθαρα υπέρ των ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Ειδικότερα σε ότι αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων:

Την τελική στρατηγική του ΥΠΕΝ για την αξιοποίηση της ενέργειας που εμπεριέχουν τα απόβλητα, τον τρόπο υλοποίησης των νέων μονάδων αλλά και τον ειδικό ρόλο της τσιμεντοβιομηχανίας αποβλήτων, αναμένεται να εξηγήσει αναλυτικά ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Μανώλης Γραφάκος.

Στην υλοποίηση των πολύ σημαντικών Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης και στο επόμενο βήμα του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα αναφερθεί ο κ. Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος Τοπικού Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. Σημειώνεται, ότι ο διαγωνισμός που τρέχει ο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για την Μονάδα Απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ (Μ.Ε.Α. Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) πέρασε πλέον στο στάδιο κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών.

Σε ότι αφορά τον διαγωνισμό για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, προσωρινός μειοδότης έχει αναδειχθεί η Τέρνα Ενεργειακή.

Το βέλτιστο μοντέλο για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης

Τη συμβολή της ενεργειακής αξιοποίησης στον εθνικό στόχο μείωσης της ταφής, το θεσμικό πλαίσιο, τις εναλλακτικές επιλογές και τις προϋποθέσεις επιτυχίας των επικείμενων επενδύσεων, θα εξηγήσει ο κ. Χρήστος Τσομπανίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ENVIROPLAN Α.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ENVIROPLAN Α.Ε. μαζί με την ΕΠΤΑ υλοποίησαν για λογαριασμό του ΥΠΕΝ, μελέτη για την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων, η οποία αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα στις ποσότητες καυσίμου που θα παράγουν οι νέες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων (SRF, RDF), στο κρίσιμο θέμα της χωροθέτησης, αλλά και στο οικονομικό μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να επιτύχουν οι νέες μονάδες.

Στο πολύ σημαντικό θέμα της χρήσης και διαχείρισης των αποβλήτων ως δευτερογενή υλικά θα αναφερθεί η κα. Λένα Μπέλση, Πρόεδρος ΣΕΠΑΝ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων). Ο ΣΕΠΑΝ έχει επισημάνει κατά επανάληψη τα αντικίνητρα σε αυτό το θέμα κάνοντας προτάσεις για την αποφυγή τους και την υιοθέτηση σειράς κινήτρων που θα συμβάλλουν στην δημιουργία μιας απαραίτητης αγοράς δευτερογενών υλικών.

Από τη δική του πλευρά, ο κ. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, Τομεάρχης Κυκλικής Οικονομίας – Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) θα εξηγήσει γιατί είναι απαραίτητη η ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση προκειμένου να πετύχουν οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής, αναμένονται επίσης χαιρετισμοί απο τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου και εκπροσώπους Περιφερειών που θα συμμετάσχουν στις εργασίες.

Ο συντονισμός και εισαγωγικά σχόλια της παραπάνω θεματικής θα γίνουν από τον κ. Γιώργο Ηλιόπουλο, Πρόεδρο ΕΕΔΣΑ και την κα. Άντα Σεϊμανίδη, Επιστημονική Συντονίστρια της Α Energy και του ΣΔΙT FORUM.

Μετατρέποντας τις ΜΕΑ σε Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης

Ποιες είναι όμως και πώς θα υλοποιηθούν οι νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τις υποδομές ανακύκλωσης και για τις μονάδες παραγωγής καυσίμου; Πώς και πότε θα μετατραπούν οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) σε Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) και με ποια χρηματοδοτικά μέσα; Κι ακόμα ποιες είναι οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι τσιμεντοβιομηχανίες για την υποδοχή δευτερογενούς καυσίμου;

Στις προοπτικές μετατροπής της ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), καθώς επίσης στις προκλήσεις σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο θα αναφερθεί ο κ. Παναγιώτης Γκουβούσης, Υπεύθυνος Λειτουργιών Έργων Επεξεργασίας Αποβλήτων της ΗΛΕΚΤΩΡ. Η συγκεκριμένη μονάδα είναι από τις πρώτες μονάδες στην Ελλάδα που προώθησαν την μετατροπή τους σε ΜΑΑ ως το αμέσως επόμενο και εντελώς απαραίτητο βήμα στην τεχνολογική και οικονομική τους εξέλιξής.

Από τη δική του πλευρά, ο κ. Ιωάννης Φραντζής, Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Έργων, θα εξηγήσει πώς αναμένεται να λειτουργήσουν οι προβλεπόμενες μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων/Ιλύος, στο πλαίσιο των νέων μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων Ρόδου και Σαντορίνης. Και οι δυο μονάδες θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και βρίσκονται ήδη σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίησης των νέων απαιτήσεων στις υποδομές ανακύκλωσης και στο τι θα χρηματοδοτήσει το ΠΕΚΑ (ΕΣΠΑ 2021-2027) θα αναφερθεί αρμόδιο στέλεχος της ΕΥΔ/ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Η τσιμεντοβιομηχανία

Στον σημαντικό ρόλο της τσιμεντοβιομηχανίας στην ενεργειακή αξιοποίηση σήμερα θα αναφερθούν ο κ. Αλέξανδρος Υφαντής, Διευθυντής Ανάπτυξης Εναλλακτικών Καυσίμων & Πρώτων Υλών Τομέας Ελλάδος, ΤΙΤΑΝ ΑΕ και η κα. Μαρία Θεολόγη, Διευθύντρια Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ. Τόσο ο κ. Υφαντής, όσο και η κα Θεολόγη θα παρουσιάσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επενδύσεις της ΤΙΤΑΝ ΑΕ και της ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ για την υποδοχή δευτερογενούς καυσίμου.

Τη νέα προοπτική ενεργειακής αξιοποίησης στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης θα παρουσιάσει ο κ. Βασίλης Βυζηργιαννάκης, Μέλος ΔΣ ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), τομεάρχης για θέματα Βιομηχανικής Συμβίωσης. Πρόκειται για ένα θέμα που αποτελεί επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρακτική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ απασχολεί πλέον έντονα και την ελληνική βιομηχανία.

Θα ακολουθήσουν case studies για τις καινοτόμες παρεμβάσεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και νερού όπως επίσης χρήσης αγροτικών υπολειμμάτων για παραγωγή ενέργειας και αναβαθμισμένων στερεών καυσίμων. Ειδικότερα για τους λέβητες βιομάζας της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης της Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) θα μιλήσει ο κ. Ιωάννης Λιάσης, Δήμαρχος Αμυνταίου, Πρόεδρος ΔΕΤΕΠΑ.

Ο συντονισμός και τα εισαγωγικά σχόλια της προαναφερθείσας θεματικής θα γίνει από τον κ. Κωνσταντίνο Μουστάκα, Γενικό Γραμματέα ΕΕΔΣΑ και την κα. Μαρία Λοϊζίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Πρόεδρο ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων).

Το βιομεθάνιο που έφτασε: Πώς θα πετύχουν οι επενδύσεις

Με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για το βιομεθάνιο να έχει πλέον ολοκληρωθεί και να βγαίνει εντός των ημερών σε δημόσια διαβούλευση, οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υγιών επενδύσεων στο βιομεθάνιο στην Ελλάδα θα τεθούν επί τάπητος κατά τη διάρκεια της σχετικής θεματικής ενότητας του συνεδρίου.

Ο κ. Δημήτριος Καρδοματέας, Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής ΚΑΠΕ, αναμένεται να διατυπώσει τους στόχους και επιλογές του ΥΠΕΝ ενόψει του επικαιροποιημένου ΕΣΕΚ (Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα), του θεσμικού πλαισίου για το βιομεθάνιο αλλά και συνδυάζοντας τους στόχους για τα απορρίμματα. Σύμφωνα με το νέο ΕΣΕΚ, ο προτεινόμενος στόχος αντικατάστασης των εισαγωγών ρώσικου αερίου με βιομεθάνιο στην Ελλάδα είναι 2,1 ΤWh για το 2030.

Τι θα γίνει με την πρώτη ύλη

Από τη δική του πλευρά, ο κ. Χρήστος Ζαφείρης, Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου και Βιομεθανίου, Τμήμα Βιομάζας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ θα αναφερθεί στο κρίσιμο θέμα βιοαποδομήσιμων αποβλήτων ως πρώτης ύλης για το βιομεθάνιο, στην πολλαπλή χρησιμότητα στο στόχο του ΕΣΕΚ για το βιομεθάνιο αλλά και στο τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα αυτό. Θα εξηγήσει, επίσης, γιατί η σύνδεση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων με την εξασφάλιση πρώτης ύλης για το βιομεθάνιο, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που συμπεριλήφθηκε στο ΕΣΕΚ.

Τα επενδυτικά πρότζεκτ

Πόσο λοιπόν βιομεθάνιο; Και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αγοράς βιομεθανίου στην Ελλάδα; Τις προϋποθέσεις αυτές θα αναλύσει από τη δική του πλευρά ο κ. Αναστάσιος Τόσιος, Διευθυντής Στρατηγικής και Ανανεώσιμων Αερίων Enaon. Η Εnaon (σχετικά πρόσφατη μετονομασία της ΔΕΠΑ Υποδομών), έλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ανοίγματος της νέας αγοράς, για την οποία η εκτίμηση είναι ότι και απαραίτητη είναι για την Ελλάδα και ωφέλιμη.

Τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου της ΔΕΠΑ Εμπορίας με στόχο την αναβάθμιση βιοαερίου σε υψηλής περιεκτικότητας βιομεθάνιο θα παρουσιάσει εκπροσωπώντας την ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. η κα. Σέβη Σαξιώνη, Deputy Project Manager στο έργο βιομεθανίου, ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. Θα αναφερθεί επίσης και στις προοπτικές παραγόμενου συμπιεσμένου βιομεθανίου (bio-CNG) ως καύσιμο κίνησης.

Για τη συμβολή στους στόχους για το βιομεθάνιο από την αναβάθμιση των υπαρχόντων σταθμών βιοαερίου σε σταθμούς βιομεθανίου θα μιλήσει ο κ. Αλέξανδρος Υφαντής, Πρόεδρος ΕΣΠΑΒ (Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου) αλλά και στην αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων.

Βιομεθάνιο από βιοαέριο παραγόμενο σε ΧΥΤΑ

Από τη δική του πλευρά, ο κ. Γεώργιος Πανούσης, Υπεύθυνος Λειτουργιών Ενεργειακών Έργων ΗΛΕΚΤΩΡ θα αναφερθεί στην παραγωγή βιοαερίου σε χώρους υγειονομικής ταφής και στις προοπτικές παραγωγής βιομεθανίου από βιοαέριο παραγόμενο σε ΧΥΤΑ με βάση την μακροχρόνια σχετική εμπειρία της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Τις προοπτικές ανάπτυξης του βιομεθανίου και των πράσινων καυσίμων σε Ευρώπη και Ελλάδα θα εξηγήσει ο κ. Οδυσσέας Ρηγόπουλος, Διευθυντής Ανατολικής Ευρώπης, Heygaz Biomethane S.L. παρουσιάζοντας και το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Προοπτικές για small scale LNG και BioLNG

Στην προοπτική διάθεσης και εφαρμογών small scale LNG και BioLNG σε βιομηχανία, οδικές μεταφορές και ναυτιλία και στο σχετικό επιχειρηματικό πλάνο της Molgas θα αναφερθεί ο κ. Αλέξανδρος Λαγάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Blue Grid και επικεφαλής της Molgas για Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το Πιλοτικό έργο του ΔΕΣΦΑ για την αναβάθμιση βιοαερίου σε υψηλής περιεκτικότητας βιομεθάνιο με ειδική αναφορά στις προοπτικές και προκλήσεις θα παρουσιάσει η κα. Ευαγγελία Τσουκαλίδου, PMO Biomethane Pilot Project Senior Manager του ΔΕΣΦΑ.

Βιοενέργεια – Βιομάζα

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα υπάρξει ειδική θεματική και για την ξυλώδη Βιομάζα και την ενεργειακή, περιβαλλοντική & κλιματική της διάσταση την οποία θα εξηγήσει ο κ. Νίκος Δαμάτης, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ). Για τις Ευρωπαϊκές Προτεραιότητες στον τομέα της Βιοενέργειας και το Μανιφέστο Βιοενέργειας της νέας Ευρωβουλής θα μιλήσει ο κ. Μανώλης Καραμπίνης, Διευθυντής Επιχειρηματικής ανάπτυξης, Bioenergy Europe.

Ο συντονισμός και τα εισαγωγικά σχόλια των προαναφερθέντων θεμάτων θα γίνουν από τον κ. Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, Partner, Financial Advisory Services, Energy Industry Leader, Deloitte Greece

Θα παρουσιαστούν επίσης: Τεχνολογίες για την παραγωγή υγρών και αερίων βιοκαυσίμων από τον κ. Παναγιώτη Γραμμέλη, Διευθυντή Ερευνών ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ και case study μονάδας επεξεργασίας φυτικών υπολειμμάτων, τα οποία θα μετατρέπονται μέσω γεννήτριας εσωτερικής καύσης σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια από την κα Ελένη Μπαϊράμη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ECO HELLAS. Σχετικά σχόλια και συντονισμός θα γίνουν από τον κ. Σπύρο Παπαευθυμίου, καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης και Πρόεδρο HAEE.

Τιμητικές διακρίσεις

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις σε επιστημονικούς και επιχειρηματικούς φορείς που συνέβαλαν με το όραμά τους, στην ανάπτυξη της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων αλλά και της βιομάζας – βιομεθανίου στην Ελλάδα.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Το 2ο Επενδυτικό – Επιστημονικό Φόρουμ ”Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων, Βιομάζα, Βιομεθάνιο”, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου. Αποτελεί την επίκαιρη συνέχεια του αντίστοιχου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2022 και εξελίχθηκε σε θεσμό. Το δεύτερο φόρουμ διοργανώνεται και πάλι από την Α Energy με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, με επιστημονικό εταίρο την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΕΕΔΣΑ και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ, καθώς και την ενεργό συμμετοχή όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς.

Στους συνεργαζόμενους με την εκδήλωση φορείς περιλαμβάνονται ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων – ΣΕΠΑΝ, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου – ΕΣΠΑΒ, η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ και η Bioenergy Europe.

Χορηγοί – Υποστηρικτές

Χορηγοί του φόρουμ είναι ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και η ΗΛΕΚΤΩΡ. Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι η Deloitte Greece και η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Πληροφορίες και Εγγραφές

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες και να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτήν την μοναδική συνάντηση, επικοινωνήστε με τις κυρίες Α. Βούλγαρη και Τ. Τζουμάρα στα ακόλουθα σημεία:

Τηλέφωνο: 210 6912183 | 210 6912505 | Κ1: 6978373031  | Κ2: 6974904165  

Email: office@aenergy.gr   |  office.aenergy@gmail.com