Να εξαιρεθούν του επιτηδεύματος οι Ενεργειακές Κοινότητες του νέου ν. 5037/2022 με σχήμα virtual net metering, τονίζει ο ΣΠΕΦ

You are currently viewing Να εξαιρεθούν του επιτηδεύματος οι Ενεργειακές Κοινότητες του νέου ν. 5037/2022 με σχήμα virtual net metering, τονίζει ο ΣΠΕΦ

Συστήνονται ήδη Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών με προγράμματα Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού

Να εξαιρεθούν του επιτηδεύματος οι Ενεργειακές Κοινότητες του νέου νόμου 5037/2022 που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με σχήμα virtual net metering (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός), τονίζει ανάμεσα σε άλλα ο ΣΠΕΦ – Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, σε επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη.

Για να προσθέσει, ότι τα τέλη επιτηδεύματος προς Ενεργειακές Κοινότητες, οι οποίες σε περίπτωση ύπαρξης πλεονάσματος ηλεκτρικής ενέργειας ρητά δεν αποζημιώνονται, ούτε προσπορίζονται εισόδημα σε ευρώ, αντίκειται ευθέως στις πάγιες εξαγγελίες της Κυβέρνησης για εξάπλωση της αυτοπαραγωγής στους πολίτες.

Όπως επίσης επισημαίνει στην επιστολή του ο ΣΕΦ, το πλεόνασμα πιστώνεται στους προμηθευτές που παρεμβάλλονται στο σχήμα και που αφού το καρπωθούν, το αποζημιώνουν υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του άρθρου 143, του ν. 4001.

Δεν πρόκειται δηλαδή για κανενός είδους οικονομικό συμψηφισμό εισοδήματος από πώληση παραγόμενου ρεύματος, αφού τέτοια δεν υφίσταται, αλλά μόνο για συμψηφισμό κιλοβατωρών που παρήγαγε η Φ/Β μονάδα της Εν. Κοιν. με κιλοβατώρες καταναλώσεων σε μετρητές μελών της που είναι ανεξάρτητα πρόσωπα. Δεν υφίσταται συνεπώς καμία οικονομική συναλλαγή ή τζίρος ή προσπόριση εισοδήματος σε ευρώ, οπότε και η Ενεργειακή Κοινότητα δεν έχει εισπράξεις σε ευρώ από τη δραστηριότητα της αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο νόμο 5037/2022, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, επιχειρήσεων αλλά και δήμων έχει ήδη προχωρήσει ή προχωρεί στη σύσταση των Ενεργειακών Κοινοτήτων που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή είτε Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών, αξιοποιώντας τη δυνατότητα λειτουργίας προγραμμάτων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού.