Δημήτρης Παπαγιαννίδης: Θα ενισχύσουμε τη βιομάζα και τον βιώσιμο τρόπο παραγωγής ενέργειας

You are currently viewing Δημήτρης Παπαγιαννίδης: Θα ενισχύσουμε τη βιομάζα και τον βιώσιμο τρόπο παραγωγής ενέργειας

Επίκαιρη συνέντευξη του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του ΥπΑΑΤ με την ευκαιρία της ΔΕΘ

Τη στροφή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και της ελληνικής παραγωγής συνολικότερα, στον τομέα της βιομάζας λόγω της μεγάλης ενεργειακής κρίσης, επιβεβαιώνει ο κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στη συνοπτική συνέντευξη που ακολουθεί.

Η συνέντευξη δόθηκε στον ΟΤΑVOICE και στο φόρουμ Α Energy με την ευκαιρία της ΔΕΘ και στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης που οργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την κυκλική οικονομία και την αγροτική ανάπτυξη.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Παπαγιαννίδης στην αρθρογράφο-δημοσιογράφο κα. Α. Σεϊμανίδη, ο συνολικότερος τομέας βιομάζας – βιοκαυσίμων, η παραγωγή οργανικών λιπασμάτων, οι εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης, η γεωθερμία, αποτελούν όλα συστατικά μιας νέας πολιτικής για τον πρωτογενή τομέα με βιώσιμο τρόπο. Για το λόγο αυτό και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο, θα στραφούν πλέον σε αυτόν τον βιώσιμο τρόπο παραγωγής ενέργειας.

Δημήτρης Παπαγιαννίδης. Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κυκλική οικονομία και αγροτική ανάπτυξη: Πρόκειται φυσικά για ένα θέμα της εποχής, που «τρέχει» παρά την ενεργειακή κρίση. Ποιες είναι οι σκέψεις του υπουργείου σας και πως συνδέονται κυκλική οικονομία και αγροτική ανάπτυξη με την τοπική ανάπτυξη;

«Η γεωργία προστατεύει το περιβάλλον όταν χρησιμοποιεί κυκλική οικονομία, όταν χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν λιγότερα λιπάσματα, όταν χρησιμοποιεί διαλυτικά τα οποία βιοδιασπώνται και όταν όλη η προσπάθεια, πέρα φυσικά από την αύξηση εισοδήματος των παραγωγών μας και τη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα, σκοπεύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου μας.

Άρα το μήνυμα που προωθούμε είναι ότι η γεωργία φροντίζει το περιβάλλον, οι κάτοικοι που μένουν στις ορεινές περιοχές, στα δάση, κοντά σε δασικές περιοχές, οι όλοι απασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα, επειδή είναι μακριά από τις πόλεις, οφείλουν να έχουν μια περιβαλλοντική πολιτική, να μην μολύνουν τα νερά και βέβαια να χρησιμοποιούμε τα φυσικά υλικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κοπριά των ζώων που είναι ένα άριστο λίπασμα και πρόκειται για το πρώτο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας από αρχαιοτάτων χρόνων όπως αναφέρει και ο Ησίοδος στα «γεωργικά».

Από τη δική μας λοιπόν πλευρά, φροντίζουμε με ευφυή γεωργία, με σύγχρονες μεθόδους να συζεύξουμε τις δύο έννοιες περιβάλλον και αγροτική ανάπτυξη».

Υπάρχουν εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτήν την κατεύθυνση;

«Βεβαίως. Πέρα από τις κλασικές επιδοτήσεις, το υπουργείο έχει στα χέρια του πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπου φροντίζει την τοπική ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αλλά επίσης κοιτάει και την βιώσιμη ανάπτυξη γιατί όπως προανέφερα, γεωργία και περιβάλλον δεν είναι αντίπαλες έννοιες. Το αντίθετο μάλιστα».

Η βιομάζα “ανεβαίνει” πολύ τώρα λόγω και της ενεργειακής κρίσης. Υπάρχει δυναμικό μήνυμα αλλά και έμπρακτη υποστήριξη και από την Ευρώπη. Βλέπετε να προχωρά επιτέλους και στην Ελλάδα;

«Η βιομάζα, εδώ πρέπει να αναφέρω και τη μεγάλη συνεργασία που υπάρχει με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών – το ΚΑΠΕ για αυτά τα θέματα, είναι ένας τομέας, στον οποίο λόγω της μεγάλης ενεργειακής κρίσης, πρέπει κατεξοχήν να στραφεί, η παραγωγή αλλά και το Υπουργείο μας: Τα βιοκαύσιμα, η παραγωγή οργανικών λιπασμάτων, η θέρμανση και η γεωθερμία, όλα αυτά είναι συστατικά μιας νέας πολιτικής για τον πρωτογενή τομέα με βιώσιμο τρόπο»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα στηρίξει αυτόν τον στόχο; Εννοώ ότι όπως φαίνεται, τα σχετικά θέματα δεν εμπίπτουν μόνον στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και του υπουργείου σας…

«Καταρχήν η δασική πολιτική πλέον μπορεί να έχει περάσει στην Ελλάδα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλοι οι διατιθέμενοι πόροι για τα δάση και την αειφορία που είναι έννοια συνδεόμενη και με τα δάση είναι και δικό μας αποτέλεσμα. Άρα, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε πλέον, σκοπεύουμε πράγματι να ενισχύσουμε τη βιομάζα και όλον αυτόν τον βιώσιμο τρόπο παραγωγής ενέργειας».

Το βίντεο της συνέντευξης του κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών