Γιώργος Κουράσης – Παύλος Καμάρας, ΣΒΑΠ: Αναγκαία η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στις ΑΠΕ

You are currently viewing Γιώργος Κουράσης – Παύλος Καμάρας, ΣΒΑΠ: Αναγκαία η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στις ΑΠΕ

Στον ΣΒΑΠ είδαμε την ευκαιρία για φθηνό ρεύμα για τους δημότες από το 2018

Στο πλαίσιο των νέων πρωτοβουλιών που λαμβάνουν οι δήμοι στην κατεύθυνση των πράσινων επενδύσεων θα πρέπει καταρχάς οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες να απεγκλωβιστούν από δογματικές αντιλήψεις. Ταυτόχρονα, όπως επεσήμαναν και εξήγησαν αναλυτικά στο πλαίσιο του φόρουμ «Ημέρα Πράσινων Επενδύσεων», ο πρόεδρος του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ κ. Γιώργος Κουράσης και ο συντονιστής της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση κ. Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Αττικής και υπεύθυνος προγραμμάτων του ΣΒΑΠ, η Αυτοδιοίκηση αιτείται μεγαλύτερα οφέλη από τις ΑΠΕ, την άμεση ανάπτυξη δικτύων και κυρίως την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, προς αποφυγή αντιδράσεων που δεν συμβάλλουν στους εθνικούς στόχους για την πράσινη ενέργεια.

Διερευνητικές επαφές για δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Κουράσης παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες του ΣΒΑΠ, ο Σύνδεσμος είδε την ευκαιρία για φθηνό και καθαρό ρεύμα ήδη από το 2018 οπότε και θεσπίστηκε ο σχετικός νόμος. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων νοικοκυριών και φυσικά τις
ενεργοβόρες δημοτικές υποδομές, ξεκίνησε διερευνητικές προγραμματικές επαφές για δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.

Στο νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί μετά τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα αργήσουν πολύ να επιστρέψουν στα προ ενεργειακής κρίσης επίπεδα. Με τις σημερινές τιμές, οι δήμοι δεσμεύουν ολοένα και περισσότερα κονδύλια για να συντηρήσουν ενεργοβόρες υποδομές, μειώνοντας έτσι δραματικά το χώρο για κοινωνικές παροχές και αύξηση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Επιπλέον,έχει αυξηθεί η ανάγκη υποστήριξης αδύναμων νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια.

Επομένως, η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης σε έργα ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας κρίνεται ως απόλυτα αναγκαία, καθώς ειδικά με τον ενεργειακό συμψηφισμό οι δήμοι μπορούν να ελαφρύνει το κόστος ενέργειας.

Λανθασμένη τακτική ο εγκλωβισμός πολιτών στο φυσικό αέριο

Από τη δική του πλευρά, ο κ. Καμάρας χαρακτήρισε ως λανθασμένη τακτική τον εγκλωβισμό εκατοντάδων χιλιάδων δημοτών στη χρήση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Αλλά και στον τομέα των ΑΠΕ, επεσήμανε ότι ενώ θα έπρεπε να προωθούνται ως κοινωνικό αγαθό, τελικά αναπτύχθηκαν χωρίς να γίνεται διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες και με πολύ περιορισμένα κίνητρα. Δεδομένης και της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού οι αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί είναι ήδη μεγάλες και θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες αν δεν υπάρξει μεγαλύτερος λόγος και πιο ουσιαστική συμμετοχή Δήμων και τοπικών κοινωνιών στην ενεργειακή
μετάβαση και στις ΑΠΕ. Οι επενδύσεις που μπορούν να γίνουν από την Αυτοδιοίκηση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ένα άμεσα επίκαιρο θέμα.

Οι δήμοι της Βορειοανατολικής Αττικής

Σε ότι αφορά τον ΣΒΑΠ που, όπως ανέφερε ο πρόεδρός του κ. Κουράσης, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία δημάρχων της Βορειοανατολικής Αττικής, είναι ένα συλλογικό όργανο που ενσωματώνει την από κοινού δράση των μελών του στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων. Στο πλαίσιο των στόχων του, ο σύνδεσμος επιδιώκει να αξιοποιήσει κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους, ώστε να υλοποιεί προγράμματα και δράσεις που θα συμβάλουν στην βελτίωση ζωής των δημοτών.

Οι τομείς στους οποίους ενεργοποιείται κυρίως είναι:

  • Πρώτον, στο Αστικό περιβάλλον, όπου επιδιώκεται η μείωση αστικής ρύπανσης, η οικονομία ενεργειακών πόρων,η διαχείριση ενδομετακινήσεων ήπιων μορφών και η ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Δεύτερον, στο Φυσικό περιβάλλον, όπου επιδιώκεται η οικολογική προστασία φυσικών αποθεμάτων όπως τα δάση, οι πράσινες διαδρομές, η ανάδειξη μεγάλων πόλων πρασίνου.
  • Τρίτον, στον τομέα της κοινωνίας, όπου επιδιώκεται η ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας και απασχόλησης, η προώθηση πολιτικών κοινωνικής υγείας, οι διαδημοτικές συνεργασίες τον τομέα του πολιτισμού του αθλητισμού κ.α.
  • Τέταρτον, στον τομέα ενίσχυσης της τοπικής διακυβέρνησης, όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη του τοπικού παραγωγικού δυναμικού και η ίδρυση αστικού παρατηρητήριου.

25 χρόνια συμμετοχής σε προγράμματα

Ο ΣΒΑΠ μέσα σε 25 χρόνια πέτυχε να μετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που στόχευαν κυρίως στην εξοικονόμηση της ενέργειας, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και στον επιχειρησιακό προγραμματισμό των δήμων – μελών του, ενώ ανέπτυξε παράλληλα πρωτοβουλίες με τους περιορισμένους ιδίους πόρους προκειμένου να καλύψει δράσεις που αδυνατεί να υλοποιήσει κάθε δήμος χωριστά.

Ανάμεσα στα Προγράμματα που υλοποιούνται συστηματικά, είναι το πρόγραμμα των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το πρόγραμμα μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου, οι διαδημοτικές πολιτιστικές συνεργασίες, πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, πρόγραμμα για περιβαλλοντική ευαισθησία στα σχολεία, πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σύμφωνο δημάρχων και το κυνοκομείο στο Μαρκόπουλο που βρίσκεται σχεδόν σε στάδιο ανέγερσης. Επίσης, έχουν εκτελεστεί έργα όπως το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό, ανάπτυξη αεριοκίνησης με φυσικό αέριο στα δημοτικά οχήματα σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ, προώθηση της χρήσης ποδηλάτων στους δήμους μέλη, ευρωπαικά προγράμματα συνεργασία με ΚΑΠΕ κ.α.