Αυτοκατανάλωση – Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών, προτεραιότητες του νέου ΔΣ του ΣΕΦ

You are currently viewing Αυτοκατανάλωση – Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών, προτεραιότητες του νέου ΔΣ του ΣΕΦ

Πρόεδρος ο Σωτήρης Καπέλλος, Γραμματέας ο Νίκος Σηφάκης ως εκπρόσωπος της αυτοπαραγωγής

Η Αυτοκατανάλωση και η Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών, είναι ανάμεσα στις άμεσες προτεραιότητες του νέου ΔΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ). Με την επανεκλογή στη θέση του προέδρου του κ. Σωτήρη Καπέλλου της HELLENiQ Renewables και την εκλογή, για πρώτη φορά, του κ. Νίκου Σηφάκη της ΑΕΝΑΟΣ Energy Systems στη θέση του γενικού γραμματέα, εκπροσωπείται πλέον εμφανώς στο ΔΣ η αυτοπαραγωγή, η οποία συνδεέται και με τις κοσμογονικές αλλαγές στην πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Αντίστοιχες αυτών των αλλαγών είναι και οι προτεραιότητες που τέθηκαν από το νέο ΔΣ: Πρώτη προτεραιότητα είναι η ταχεία και υγιής ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης στον οικιακό και εμπορικό τομέα. Ακολουθούν, οι δράσεις για την ενίσχυση των δικτύων, την απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου, η προώθηση της αποθήκευσης ενέργειες και οι πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση εγκαταστατών στις νέες τεχνολογίες.

Η πρόκληση της ανακύκλωσης

Εξάλλου, μια ακόμα προτεραιότητα, στην οποία το ΔΣ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση, είναι η εξεύρεση ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων για την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών. Η θεαματική μείωση του κόστους των Φωτοβολταϊκών πλαισίων την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας ανά Φωτοβολταϊκό πλαίσιο, ωθεί τους επενδυτές να προβαίνουν σε αντικατάσταση των παλαιών Φωτοβολταϊκών πλαισίων σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που υπολογίστηκε στις αρχικές μελέτες για την διάρκεια ζωής τους. Αυτό, δημιουργεί σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μια επιχειρηματική ευκαιρία για τον χώρο της ανακύκλωσης.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα αντιμετωπίσει κατεπειγόντως το νέο ΔΣ του ΣΕΦ, είναι η ειδική εκπαίδευση των εγκαταστατών στα φωτοβολταϊκά με μπαταρίες, καθώς εγκυμονούν υπαρκτούς κινδύνους ανάφλεξης.

Το πλήρες ΔΣ

Τα νεοκλεγέντα μέλη του ΔΣ του ΣΕΦ που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα παραπάνω καίρια θέματα είναι: Ο πολύ έμπειρος κ. Σωτήρης Καπέλλος της HELLENiQ Renewables στη θέση του προέδρου, ο κ. Δημήτρης Βαρλάμης της Jinko Solar στη θέση του αντιπροέδρου, ο κ. Νίκος Σηφάκης της ΑΕΝΑΟΣ Energy στη θέση του γραμματέα, Systems, ο κ. Αλέξανδρος Αθανασίου της Krannich στη θέση του ταμία. Μέλη του ΔΣ είναι ο κ. Δημήτρης Κυριακόπουλος της Huawei, ο κ. Τάκης Σαρρής τηςJUWI Hellas και η κα Συμεώνη Σούρσου ως εκπρόσωπος των αρωγών μελών του Συνδέσμου.

Καλή τους επιτυχία!