Η πολλά υποσχόμενη αγορά βιομεθανίου και γιατί επενδύει σε αυτήν η Blue Grid

You are currently viewing Η πολλά υποσχόμενη αγορά βιομεθανίου και γιατί επενδύει σε αυτήν η Blue Grid
Ο κ. Σοφοκλής Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Blue Grid.

Στην υφιστάμενη μονάδα βιοαερίου «Βιομέστη στον Έβρο, που εξαγοράστηκε από την Βlue Grid, προγραμματίζονται ήδη συνδυασμένες επενδύσεις με στόχο την παραγωγή μεθανίου και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων

Στην πολλά υποσχόμενη αγορά βιομεθανίου επενδύει αυτήν την περίοδο εντατικά η Βlue Grid, μια σχετικά νέα εταιρεία που δραστηριοποιείται στα καθαρά καύσιμα, σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. Γιατί όμως έλαβε αυτήν την απόφαση, ενώ η θέσπιση του Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου για το βιομεθάνιο και συνολικότερα για τα εναλλακτικά καύσιμα, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί;

Οι λόγοι, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της Α Energy, είναι τρεις:

Πρώτος λόγος, είναι, η συνεχιζόμενη άνοδος του βιομεθανίου στην Ευρώπη, ως μια εναλλακτική μορφή ενέργειας, η οποία περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της ΕΕ για τη μείωση εκπομπών άνθρακα. Η Ευρώπη έχει θέσει ως στόχο τις 370 τεραβατώρες ετησίως έως το 2030, που σημαίνει τον δεκαπλασιασμό της τρέχουσας παραγωγής βιοαερίου και βιομεθανίου και επενδύσεις άνω των 80 δις. ευρώ (Πηγή: Reuters).

Δεύτερος λόγος, είναι οι σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης του βιομεθανίου και των πράσινων καυσίμων συνολικότερα στην ελληνική αγορά, αλλά και στην αγορά της ΝΑ Eυρώπης. Τις ευκαιρίες αυτές μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως η Blue Grid, διαθέτοντας τόσο την τεχνογνωσία όσο και τα κεφάλαια, μετά την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο το 2022 της Molgas Energy Holding. Η Molgas Energy Holding, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) στην Ευρώπη με γεωγραφική κάλυψη, η οποία ξεπερνά τις 19 χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ενώ αρχικά διερεύνησε και το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας μονάδας εξαρχής, τελικά κατέληξε σε εξαγορά ήδη λειτουργούσας μονάδας βιοαερίου, πάνω στην οποία θα γίνουν συνδυασμένες συμπληρωματικές και νέες επενδύσεις με στόχο την παραγωγή μεθανίου και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων.

Κι εδώ εντοπίζεται ο τρίτος λόγος για τον οποίο η Βlue Grid έσπευσε να προχωρήσει στο επενδυτικό της πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο για το βιομεθάνιο και συνολικότερα για τα εναλλακτικά καύσιμα, το οποίο θα ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των σχετικών επενδύσεων, του καυσίμου και της αξιοποίησης διαθέσιμου δυναμικού πρώτης ύλης, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ο τρίτος λόγος, λέγεται «Βιομέστη» και είναι μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής πράσινης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που λειτουργεί από τις αρχές του 2020 στην Μέστη του Έβρου. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί η μονάδα είναι εξασφαλισμένη από τα οργανικά απόβλητα, ως επί το πλείστον, κοπριά αγελάδων γαλακτροπαραγωγής που προκύπτουν από τις παραγωγικές δραστηριότητες του Ομίλου Εβροφάρμα, τα οποία συλλέγονται καθημερινά και οδηγούνται στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου ως επί το πλείστον, κοπριά αγελάδων γαλακτροπαραγωγής.

Η μονάδα λοιπόν αυτή, ιδιοκτησίας του Ομίλου Εβροφάρμα εξαγοράστηκε από την Βlue Grid μέσω της η BlueFuel, ως πλέον κατάλληλη για να υποδεχθεί σειρά επενδύσεων με στόχο την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων για τους κλάδους των οδικών μεταφορών, της ναυτιλίας και της βιομηχανίας.

ο Οδυσσέας Ρηγόπουλος, Διευθυντής Ανανεώσιμων Καυσίμων της ΒLUE GRID, στο συνέδριο της Α Εnergy
Ο κ. Οδυσσέας Ρηγόπουλος, Διευθυντής Ανανεώσιμων Καυσίμων της ΒLUE GRID,
σε ομιλία του στο συνέδριο της Α Εnergy με θέμα την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζας.

Παραγωγή 100% ανανεώσιμου υγροποιημένου βιομεθανίου

Οι επενδύσεις που θα ακολουθήσουν, περιλαμβάνουν αύξηση της δυναμικότητάς της μονάδας, την εγκατάσταση μονάδας αναβάθμισης βιοαερίου σε βιομεθάνιο, την εγκατάσταση μονάδας μικρής κλίμακας υγροποίησης, καθώς και μονάδα δέσμευσης και υγροποίησης διοξειδίου του άνθρακα, με τελικά προϊόντα το υγροποιημένο βιομεθάνιο (bio-LNG) και το βιογενές διοξείδιο του άνθρακα (bio-CO2).

Απώτερος στόχος της εταιρίας είναι η παραγωγή 100% ανανεώσιμου υγροποιημένου βιομεθανίου, ενός προϊόντος χημικά πανομοιότυπου με το συμβατικό LNG, που θα επιτρέπει σε καταναλωτές LNG να «πρασινίσουν», χωρίς επιπλέον επενδύσεις.

H Blue Grid αναπτύσσει την αγορά των καθαρών καυσίμων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω σύγχρονων αλυσίδων ανεφοδιασμού, εστιάζοντας στην αγορά προμήθειας LNG (Downstream LNG) και παραγωγής και εμπορίας ανανεώσιμων καυσίμων. Το πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας, περιλαμβάνει το LNG, το bio-LNG, το Βιομεθάνιο και τα E-Fuels (βασιζόμενα στο πράσινο υδρογόνο), μέσω της προμήθειας και διανομής καθαρής ενέργειας σε τελικούς χρήστες, εντός των χερσαίων και υπεράκτιων τμημάτων. Σε συνεργασία με την BlueFuel λοιπόν, ο όμιλος δημιουργεί μια ολοκληρωμένη αλυσίδα προμήθειας ανανεώσιμων καυσίμων, ξεκινώντας από την παραγωγή και φτάνοντας μέχρι την παράδοση σε τελικούς καταναλωτές.

Όπως έχει τονίσει πρόσφατα ο κ. Σοφοκλής Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Blue Grid «έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την επέκταση και αναβάθμιση της μονάδας, και ευχόμαστε η πολιτεία να δράσει γρήγορα θεσπίζοντας εμπορικό πλαίσιο και τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα χωρίς καθυστερήσεις». Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των νέων επενδύσεων στη “Βιομέστη”, θα υπάρξει συνεργασία με τους βασικούς μετόχους του Ομίλου Εβροφάρμα (οικογένεια Παπαζηλάκη), που δημιούργησαν και την μονάδα βιοαερίου.