Ανταγωνιστικές τιμές για τα 11 έργα standalone μπαταριών αποθήκευσης – Ο οριστικός κατάλογος έργων της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

You are currently viewing Ανταγωνιστικές τιμές για τα 11 έργα standalone μπαταριών αποθήκευσης – Ο οριστικός κατάλογος έργων της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. θεωρεί τον διαγωνισμό επιτυχή και με έντονο ανταγωνισμό, καθώς εξαντλήθηκε η δημοπρατούμενη ποσότητα των 288,21 MW και υπήρξε σημαντική μείωση τιμών από την τιμή εκκίνησης

Με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προσφορές μειοδότησαν 11 συνολικά έργα standalone μπαταριών αποθήκευσης, στον δεύτερο διαγωνισμό για τις ταρίφες ενίσχυσης των έργων αποθήκευσης ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, έδωσε στη δημοσιότητα τον οριστικό κατάλογο των έργων και θεωρεί τον διαγωνισμό ιδιαίτερα επιτυχή. Τα 11 έργα ανήκουν σε επτά καθετοποιημένους ενεργειακούς ομίλους, διεθνείς αλλά και μικρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις ΑΠΕ και μοιράστηκαν τα 300 MW του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αρχής, η διαδικασία κρίνεται ως ιδιαίτερα επιτυχής με έντονο ανταγωνισμό, καθώς εξαντλήθηκε η δημοπρατούμενη ποσότητα των 288,21 MW και υπήρξε σημαντική μείωση τιμών από την τιμή εκκίνησης. Ειδικότερα, οι οικονομικές Προσφορές των Επιλεγέντων κυμάνθηκαν από 44.100,00 € /MW/έτος έως 49.917,00 €/MW/έτος, ήτοι χαμηλότερα από την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που ήταν 115.000,00 € /MW/έτος, ενώ η μεσοσταθμική τιμή των Επιλεγέντων έργων διαμορφώθηκε σε 47.680,36 €/MW/έτος.

Η συνολική Ισχύς που κατακυρώθηκε στους Συμμετέχοντες ανήλθε σε 299,775 ΜW σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. Τέλος, η Ανταγωνιστική Διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Προκήρυξης.

Οι εταιρείες με τα 11 επιτυχόντα έργα είναι οι εξής:

Η CNI Ενεργειακή (του ελληνικού ομίλου CNI), ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ένα έργο 40 Μεγαβάτ και η ΗΡΩΝ, του ίδιου Ομίλου, η εταιρεία AMBER Energy, συμφερόντων της Τσέχικης SOLEK, η MORE του Ομίλου της Motor Oil, η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, η ENEL Green Power Hellas, η εταιρεία FARIA ENERGY.

Οι προσφορές που έμειναν εκτός, όχι επειδή είχαν υψηλή τιμή αλλά επειδή δεν «χώραγε» η δυναμικότητά τους ήταν δύο της εταιρείας ΑΛΑΣΙΑ συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας Χατζηιωάννου για 36 και 36 Μεγαβάτ και μία της R1 ENERGY (μέσω της DNC Μετόχι) για 50 Μεγαβάτ. Παράλληλα, είχαν βγει για τυπικούς λόγους εκτός διαγωνισμού 7 προσφορές, μεταξύ των οποίων της ΑΕΝΑΟΣ Συσσωρευτές (συμφερόντων Mytilineos), της ELPEDISON και της ΦΩΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (συμφερόντων της Γερμανικής BayWa).

Ανταγωνιστικές τιμές για τα 11 έργα standalone μπαταριών αποθήκευσης-Ο οριστικός κατάλογος  εργων της  Ρ.Α.Α.Ε.Υ.
Ανταγωνιστικές τιμές για τα 11 έργα standalone μπαταριών αποθήκευσης-Ο οριστικός κατάλογος  εργων της  Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για τα αποτελέσματα της Β’ ανταγωνιστικής διαδικασίας μονάδων Αποθήκευσης.